PLO Halsnæs

Januar 2017

PLO Halsnæs er sammenslutningen af praktiserende læger i Halsnæs.

PLO Halsnæs er vores lokale lægelaug.

Lægelauget er rammen om vores samarbejde lægerne imellem og med Halsnæs Kommune, PLO og Region Hovedstaden.

Lauget mødes fast hvert kvartal forud for de planlagte møder med Halsnæs Kommune i Kommual Lægeligt Udvalg.

Yderligere mødes vi ved behov fx. i forbindelse med overenskomst arbejdet samt ved en årlig generalforsamling i januar.

Vi har et årligt socialt arrangement, hvor vi fejrer vores samarbejde med deltagelse af vores familier.

Vi er aktuelt 16 praktiserende læger der betjener kommuenens borgere. Lægerne er fordelt i 6 lægehuse - 5 kompagniskaber og en samarbejdspraksis.

Der er 2 lægehuse i Hundested og 4 lægehuse i Frederiksværk.

Vi er i blandet by og landzone og vores patienter er bosat over hele kommunen.

Kommunen ligger omgrænset af vand. Det betyder meget for samarbejdet med kommunen, da vi kun skal forholde os til en kommunal administration i hverdagen.

Lægehusene spiller en central rolle i lokalsamfundet. Borgerne i Halsnæs er generelt meget knyttede til området. Vi har derfor en meget stabil kontakt til vores patienter og familier, hvoraf vi ofte følger flere generationer i samme praksis.

Borgerne i Halsnæs er har en bred alders sammensætning.

Vi ser rigtig mange unge og småbørnsfamilier i hverdagen.

De fleste voksne og ældre i kommunen møder vi kun sjældent hos lægen. Vi bruger mange ressourcer på borgere med kroniske sygdomme. Vi varetager selv behandlingen af mange tilstande, der andre steder bliver henvist til sygehus eller speciallæge.

Vores patienter værdsætter at blive hjulpet lokalt, og vi læger i området er glade for en hverdag med patientmøder, hvor vores faglighed som alment medicinere kan komme i spil.

Alle lægehuse i Halsnæs deltager i videreuddannelse af læger og mange af os nuværende læger har selv startet som uddannelseslæge i området.

Vores gruppe af praktiserende læger er generelt relativt unge. Over halvdelen af gruppen har nedsat sig inden for de sidste 10 år.

Vores lægehuse er fortsat under fornyelse. Derfor vil vi gerne tiltrække flere PLO kollegaer til vores område.

Der er aktuelt åbent for tilgang af nye almen medicinere i vores kreds i PLO-Halsnæs.

Vi har aktuelt ledige delepraksis pladser i lægehuse i Hundested og Frederiksværk.

Ydermere kommer der i 2017 ledige ydernumre i forbindelse med et planlagt generationsskifte i en kompaginiskabspraksis i Hundested.

 

På vegne af PLO Halsnæs.

 

Praktiserende læge Bjørn Madsen.

Lægerne Valseværksgade 4

3300 Frederiksværk

Tk. 47720160

bpmadsen@dadlnet.dk

 

Kitesurferbilledet er lånt fra

vielskerhalsnaes.dk